Main Page » News »

Nanokrystaliczne alluaudyty naszych fizyków pod lupą prof. Lindy Nazar

Mgr. inż. Maciej Nowagiel

mgr inż. Maciej Nowagiel

Dr hab. inż. Tomasz Pietrzak oraz mgr inż. Maciej Nowagiel wrócili z dwutygodniowej wizyty badawczej w grupie prof. Lindy Nazar na Uniwersytecie w Waterloo w Kanadzie. Celem było przygotowanie prototypowych baterii sodowych z wykorzystaniem zsyntezowanych przez grupę dr. Pietrzaka nanokrystalicznych materiałów katodowych o strukturze alluaudytu.

Ten rodzaj nanomateriałów cechuje się polepszoną przewodnością elektryczną (w stosunku do krystalicznych odpowiedników) oraz wysoką czystością fazową. Zostało to dostrzeżone przez prof. Lindę Nazar na konferencji Materials Research Society Spring Meeting 2022 w USA i zaowocowało nawiązaniem współpracy.

Prof. Linda Nazar jest wybitnym kanadyjskim naukowcem w dziedzinie chemii materiałów mających zastosowanie w magazynowaniu energii i należy do ścisłej światowej czołówki badaczy w dziedzinie joniki ciała stałego. Była wielokrotnie nagradzana na arenie międzynarodowej, m.in. medalem Material Research Society (2020), wyróżnieniami Web of Science Highly Cited Researchers (2014–2022), tytułem Fellow of the Royal Society of Chemistry (UK, 2021) czy World’s Most Influential Scientific Minds (Thomson-Reuters, 2014). Jest autorką ponad 285 prac w renomowanych czasopismach (m.in. Nature, Nature Energy, Chemistry of Materials), które były cytowane prawie 60 tysięcy razy (h=114).

Synteza wspominanych nanomateriałów katodowych była efektem dwuletniego projektu realizowanego pod kierunkiem dr. hab. inż. Tomasza Pietrzaka w ramach IDUB POB EnergyTech-1 Impulse. W planach jest kontynuacja współpracy w zakresie pomiarów elektrochemicznych, syntezy nowych materiałów oraz badania przyczyn ich odmiennych właściwości.

Wyjazd mgr. inż. Macieja Nowagiela, naszego doktoranta, został sfinansowany w ramach programu Mobility PW.

Zainteresowanych kontekstem badań odsyłamy do artykułu Towards the High Phase Purity of Nanostructured Alluaudite-Type Glass-Ceramics Cathode Materials for Sodium Ion Batteries (Materials 2021, 14(17), 4997).

 
Badania były finansowane z projektu ENERGYTECH-1 ze środków Politechniki Warszawskiej w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza (ID-UB)

Logo Uczelni badawczej