Main Page » News »

Kontynuuj naukę na studiach II stopnia

Zdjęcie osoby przy komputerze

Od 10 stycznia do 3 lutego trwają zapisy na studia magisterskie, które rozpoczną się w semestrze letnim. Kandydaci mogą się rejestrować na stronie irk.pw.edu.pl.

W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które ukończyły studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie i mają kompetencje niezbędne, by podjąć dany kierunek studiów II stopnia.

W trwającym naborze można wybrać:

  • fizykę techniczną (studia stacjonarne w języku polskim, 3-semestralne);
  • Photonics (studia stacjonarne w języku angielskim, 3-semestralne).

Aby zapisać się na konkretny kierunek, do 3 lutego trzeba się zarejestrować w systemie IRK i pamiętać o opłacie rekrutacyjnej.

Kolejny krok to dostarczenie wymaganych dokumentów — do 13 lutego dziekanat Wydziału Fizyki PW czeka na:

  • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
  • kserokopie dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu + oryginały do wglądu i poświadczenia kserokopii za zgodność z oryginałem (nie dotyczy to kandydatów, którzy kontynuują studia na Wydziale Fizyki PW);
  • podanie do Prodziekan ds. Kształcenia z prośbą o przyjęcie na studia II stopnia z informacją na temat wybranego kierunku studiów i specjalności;
  • dwie aktualne fotografie (zgodnie z wymaganiami jak do dowodu osobistego o wymiarach 35×45mm) podpisane na odwrocie (nie dotyczy to kandydatów, którzy posiadają legitymację studencką PW);
  • do wglądu — dokument tożsamości.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru można znaleźć na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia.

Dziekanat Wydziału Fizyki

ul. Koszykowa 75 (Gmach Fizyki), p. 130

22 234 76 60

dziekanat.wf@pw.edu.pl