Main Page » News »

Jak zadbać o bezpieczeństwo elektrowni jądrowych

Zdjęcie elektrowni jądrowej

fot. freepik/wirestock

Według statystyk Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na świecie działa nieco ponad 440 reaktorów jądrowych, a niemal 60 jest w budowie. To kluczowa dla niskoemisyjnej energii elektrycznej infrastruktura, o której bezpieczeństwo należy odpowiednio zadbać. Pomóc mogą badania dr. hab. inż. Daniela Kikoły, prof. PW, i Rafała Dąbrowskiego z Państwowej Agencji Atomistyki, związanego również ze Szkołą Doktorską PW.

W artykule, który znalazł się w czasopiśmie Progress in Nuclear Energy, autorzy przedstawili problem poszukiwania optymalnych lokalizacji detektorów radiometrycznych do automatycznych pomiarów w systemie wczesnego ostrzegania wokół obiektów jądrowych.

Jak zauważają badacze, jednym ze sposobów na zapewnienie bezpiecznej eksploatacji elektrowni jest prowadzenie w jej otoczeniu ciągłych, automatycznych pomiarów mocy dawki promieniowania jonizującego. Systemy wczesnego ostrzegania powinny być w stanie wykryć nieprawidłowe uwolnienia z elektrowni, nie powinny jednak podnosić alarmu w przypadku wzrostu poziomu radioaktywności spowodowanego naturalnymi wahaniami promieniowania tła.

Zaproponowana przez autorów metodyka łączy analizę możliwości różnych detektorów z modelowaniem dyspersji atmosferycznej w systemie wspomagania decyzji JRodos. Pozwala to na właściwy wybór miejsc, w których należy instalować poszczególne rodzaje detektorów, tak aby były one w stanie wykrywać potencjalne anomalie. Skażenia w przypadku niewielkich uwolnień awaryjnych mogą być na tyle małe, że detektory o mniejszej czułości nie będą w stanie ich wykryć w odległości większej niż kilka kilometrów od elektrowni jądrowej. Z drugiej strony, blisko źródła uwolnienia nie powinno się instalować czułych detektorów, których zakres pomiarowy będzie nieodpowiedni na wypadek dużego skażenia w przypadku poważnej awarii.

Praca została wykonana w kontekście planowanej budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, w ramach realizacji doktoratu wdrożeniowego „Projekt systemu ostrzegania o awarii elektrowni jądrowej w przykładowej lokalizacji w Polsce w oparciu o sieć automatycznych sond spektro-dozymetrycznych”. Jak jednak podkreślają autorzy, wnioski z badań są ogólne i mogą mieć zastosowanie do innych obiektów wykorzystujących reaktor wodny ciśnieniowy o mocy elektrycznej około 1 GW.