Main Page » News »

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Zdjęcie Auli Gmachu Fizyki

Aula Gmachu Fizyki

Zapraszamy na uroczystość, która odbędzie się w poniedziałek 2 października o 14.00 w Audytorium Gmachu Fizyki.

Inauguracja roku akademickiego jest szczególnym wydarzeniem w kalendarzu uczelnianym i wydziałowym. To wyjątkowy moment przede wszystkim dla nowo przyjętych studentów, którzy mogą świętować rozpoczęcie fascynującej przygody razem ze starszymi kolegami i koleżankami, doktorantami i pracownikami swojego wydziału.

Program:

• Hymn Rzeczypospolitej Polskiej

• Wystąpienie Dziekana Wydziału

• Immatrykulacja

• Wystąpienie przedstawiciela studentów

• Wręczenie nagród Złotej Kredy

• Wręczenie nagród Rektora PW

• Wykład inauguracyjny dr. inż. Krzysztofa Fornalskiego: „Czy powinniśmy się bać promieniowania jonizującego?”

• Gaudeamus igitur

Do zobaczenia!