Main Page » News »

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/22

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego

1 października 2021 r. godz. 14:00

Dziekan i Rada Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2021/2022, która odbędzie się 1 października 2021 roku w Audytorium Fizyki Politechniki Warszawskiej, Gmach Fizyki, Warszawa, ul. Koszykowa 75.

Program uroczystości:

  1. Hymn Państwowy
  2. Wystąpienie Dziekana Wydziału
  3. Immatrykulacja Studentów I Roku
  4. Przemówienie Przedstawiciela Studentów
  5. Wręczenie Nagród Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej
  6. Wręczenie „Złotej Kredy” — Nagrody Studentów dla Najlepszych Nauczycieli Akademickich w Roku Akademickim 2020/2021
  7. Wykład Inauguracyjny dr. hab. inż. Tomasza Pietrzaka pt. „W poszukiwaniu nowych zaawansowanych materiałów funkcjonalnych...
  8. Gaudeamus Igitur