Main Page » News »

Granty SHENG i PRELUDIUM dla naszych fizyków

Zdjęcie auli Gmachu Fizyki

Aula Gmachu Fizyki

Poznaj projekty

W konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki wyróżnione zostały dwa projekty zgłoszone przez reprezentantów naszego wydziału:

  • HIT-MODCON — przestrajalne i szerokopasmowe mikrostrukturalne konwertery modów o wysokim stopniu integracji z włóknami optycznymi (SHENG 3, kierownik projektu: prof. Tomasz R. Woliński) to projekt, w ramach którego zostaną opracowane nowe rodzaje urządzeń światłowodowych do wykorzystania w systemach telekomunikacyjnych oraz urządzeniach takich jak mikroskopy optyczne o superrozdzielczości, pułapki optyczne oraz czujniki światłowodowe. Szerszy opis można znaleźć pod tym adresem.
  • Lekkie jony w plazmie kwarkowo-gluonowej — badania eksperymentalne mające na celu lepsze zrozumienie mechanizmu produkcji lekkich jonów i ich oddziaływań przy użyciu korelacji femtoskopowych w przestrzeni pędów w eksperymencie ALICE na LHC (PRELUDIUM 22, kierownik projektu: mgr inż. Wioleta Rzęsa). Projekt ma pozwolić na uzyskanie dodatkowych informacji na temat tworzenia lekkich jąder po zderzeniu ciężkich jonów, jak również samych oddziaływań, którym podlegają wchodząc w interakcje z innymi cząstkami. Będzie to pierwszy projekt badający korelacje pary cząstek produkowanych po zderzeniach ciężkich jonów w układzie, w którym jedną z cząstek jest cząstka tworzona przez więcej niż jeden nukleon. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie NCN.