Main Page » News »

Głos z PW na konferencji „Atom dla Polski”

Paneliści 3. edycji konferencji Atom dla Polski, która odbyła się 19 września na Wydziale Zarządzania UW, fot. Mariusz Smolewski

O tym, jaką rolę Politechnika Warszawska odgrywa w tworzeniu kadr dla sektora energetyki nuklearnej i dlaczego młodzi ludzie bez obaw mogą wiązać swoją przyszłość z naszą uczelnią, opowiedział podczas wtorkowej konferencji na Wydziale Zarządzania UW prof. Adam Kisiel, pełnomocnik Rektora PW ds. energetyki jądrowej.

Trzecia edycja „Atomu dla Polski”, wydarzenia organizowanego przez Klub Energetyczny, Wydział Zarządzania UW i Instytut Energetyki, została poświęcona m.in. debacie na temat miejsca energetyki jądrowej w strategii PEP2040, współpracy środowiska akademickiego z biznesem i finansowania rozwiązań wielkoskalowych energetyki jądrowej oraz SMR.

Prof. Adam Kisiel został zaproszony do panelu „Pozyskiwanie kadr i współpraca uczelni z biznesem”, w której udział wzięli również przedstawiciele Polskiej Agencji Atomistyki, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uczelni Łazarskiego, a także I2EN oraz Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria. 

Jak podkreślił nasz badacz, Politechnika od kilkudziesięciu lat kształci specjalistów w zakresie energetyki jądrowej – na Wydziale Fizyki m.in. w ramach specjalności fizyka i technika jądrowa, której studenci zdobywają doświadczenie w ramach obowiązkowych praktyk realizowanych we współpracy z NCBJ oraz innymi instytucjami i partnerami z Francji, Korei, Japonii czy USA. Duży nacisk na tę tematykę kładzie również Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, organizator studiów podyplomowych Energetyka jądrowa, oferujący kształcenie tematyczne również studentom II stopnia. 

Zainteresowanie kierunkami związanymi z energetyką jądrową ma ścisły związek z aktualną sytuacją geopolityczną i gospodarczą. Temat bezpieczeństwa energetycznego jest jednym z częściej dyskutowanych w przestrzeni publicznej, co dostrzegają osoby poszukujące ciekawej i przyszłościowej ścieżki kształcenia. 

– Kluczowe jest to, jak młodzi ludzie widzą potencjalną karierę w branży jądrowej. Składa się na to jasna ścieżka kariery i atrakcyjność finansowa. Musimy być uczciwi – kandydaci powinni wiedzieć, że znajdą satysfakcjonujące zatrudnienie – powiedział prof. Kisiel, podkreślając, że decyzje dotyczące budowy całego sektora jądrowego w Polsce dają podstawy do składania studentom konkretnych obietnic. –  Stanowisko pełnomocnika Rektora ds. energetyki jądrowej jest związane z eksplozją zainteresowania pracą w tym sektorze i zakłada działanie nie tylko w ramach Wydziału Fizyki, ale całej PW. Zakładamy model, w którym kompetencje dotyczące energetyki nuklearnej będą zdobywali studenci różnorodnych kierunków, którzy w przyszłości stworzą różnorodne środowisko specjalistów – zaznaczył nasz badacz.