Main Page » News »

Dziesięć filarów nowotworzenia

Ductal Carcinoma

Ductal Carcinoma, fot. unsplash / National Cancer Institute

O tym, co musi się stać, żeby zdrowa komórka stała się nowotworowa, opowie podczas najbliższego seminarium z cyklu Fizyka nowotworu prof. dr hab. Marcin Kruszewski. Zapraszamy 15 czerwca o 14.15 do sali 111 Gmachu Fizyki, seminarium będzie również transmitowane online.

Streszczenie

Proces powstawania nowotworów jest jednym z najbardziej fascynujących zjawisk w biologii i medycynie. Przejście zdrowej, stabilnej komórki, o ustalonej homeostazie i metabolizmie dostosowanym do pełnionej funkcji, w skłonną do zmian, niestabilną, zdolną do ciągłego wzrostu komórkę nowotworową, od lat jest przedmiotem badań naukowców. Badania ostatniego ćwierćwiecza pozwalają coraz lepiej zrozumieć procesy, które do tego prowadzą.
W czasie wykładu przedstawione zostaną warunki brzegowe, jakie muszą być spełnione, żeby przejście takie nastąpiło. Krótko omówione zostaną: (1) Niestabilność genetyczna i mutacje, (2) Uniezależnienie się od sygnałów wzrostowych, (3) Niewrażliwość na sygnały hamujące wzrost, (4) Unikanie apoptozy, (5) Nieśmiertelność, (6) Unikanie systemu immunologicznego, (7) Indukcja angiogenezy, (8) Umożliwienie inwazji do innych tkanek, (9) Zmiana metabolizmu komórki, (10) Zmiana mikrośrodowiska.

 15 czerwca, 14.15, s. 111 (Gmach Fizyki) / transmisja na platformie MS Teams

Zapraszamy!