Main Page » News »

Dwa sukcesy w konkursie CyberSummer@WUT-3

Kamil Orzechowski i Kordian Makulski

Od lewej: Kamil Orzechowski, Kordian Makulski

Granty badawcze na realizację projektów otrzymali Kordian Makulski i Kamil P. Orzechowski.

CyberSummer@WUT-3 to konkurs, dzięki któremu studenci mają szansę włączyć się w działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w ramach Centrum Badawczego POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych. Zgłaszane projekty muszą dotyczyć obszaru badawczego tego POB-u, mogą również skupiać się na tematyce wytwarzania oprogramowania open-source, badań symulacyjnych lub prac rozwojowych.

W 3. edycji wybrano 10 projektów, 2 z Wydziału Fizyki:

  • Kordian Makulski — Wydajne oprogramowanie do wyznaczania wymiaru pudełkowego rzeczywistych sieci fraktalnych,
  • Kamil P. Orzechowski — Eksploracja i implementacja metod predykcji linków dla różnych typów asymetrii więzi w sieciach złożonych.

Lista wszystkich projektów z PW skierowanych do finansowania znajduje się na stronie badawcza.pw.edu.pl.