Main Page » News »

Druga tura rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Fizyka Techniczna

Zdjęcie ludzi w Gmachu Głównym PW

Informujemy, że ze względu na dużą liczbę kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani w Turze 1 rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia, otwieramy Turę 2 zapisów na te studia. Rejestracja kandydatów na kierunki studiów prowadzone w Warszawie – od 1 do 28 sierpnia. Decyzje o kwalifikacji zostaną podjęte 1 września.

W rekrutacji mogą wziąć udział zarówno osoby, które już aplikowały na studia w Politechnice Warszawskiej, jak i inni kandydaci zainteresowani podjęciem studiów stacjonarnych I stopnia w naszej uczelni.

Rejestracja w Turze 2 wymaga wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.