Main Page » News »

Dr hab. Georgy Kornakov z grantem SONATA BIS

Dr hab. Georgy Kornakov

Dr hab. Georgy Kornakov jest związany z Zakładem Fizyki Jądrowej, fot. CZIiTT

„Pęsety z antymaterii do edycji nuklearnej” to tytuł projektu zakwalifikowanego do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki.

W 12. edycji konkursu SONATA BIS pod uwagę były brane projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W obszarze nauk ścisłych złożono 208 wniosków, a zakwalifikowano 33.

Pełen opis projektu dr. Kornakova można znaleźć na stronie internetowej NCN-u.