Main Page » News »

Bardzo praktyczna nauka o odnawialnych źródłach energii

Dr inż. Anna Kalbarczyk i dr hab. inż. Michał Marzantowicz, prof. PW

Dr inż. Anna Kalbarczyk i dr hab. inż. Michał Marzantowicz, prof. PW — pomysłodawcy projektu; fot. M. Marzantowicz / P. Michalski

W Gmachu Mechatroniki powstaje nowa pracownia laboratoryjna, dzięki której z tematyką praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii będą mogli zapoznać się nie tylko studenci, ale również uczniowie szkół i pracownicy firm. Pracownia otworzy również możliwość realizacji specjalistycznych projektów dla Szkoły Doktorskiej i prac dyplomowych na studiach inżynierskich i magisterskich. Projekt jest realizowany w ramach grantu ENERGYEDULAB IDUB

Nauka przez doświadczenie, rozwiązywanie realnych problemów, interdyscyplinarność — to trzy filary grantu dydaktycznego prowadzonego przez dr inż. Annę Kalbarczyk, dzięki któremu już wkrótce powstanie na terenie kampusu południowego PW nowoczesne laboratorium magazynowania energii. Infrastruktura to jednak nie wszystko, razem z nią idzie w parze idea cyklu zajęć dydaktycznych wspierających myślenie analityczne, nieszablonowe, a także umiejętność pracy w zespole.  

— Poprzez interdyscyplinarne zajęcia z zakresu wytwarzania, magazynowania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych chcemy pomóc studentom rozwijać umiejętności praktyczne i wspierać innowacyjne myślenie — mówi dr inż. Anna Kalbarczyk. — Stanowiska pomiarowe umożliwią prowadzenie różnorodnych i unikalnych eksperymentów oraz realizację własnych projektów. Studenci będą mogli samodzielnie dobierać narzędzia pomiarowe w celu rozwiązania postawionego przed nimi problemu praktycznego — podkreśla pomysłodawczyni projektu.  

W ramach zajęć dydaktycznych poruszane będą problemy takie jak pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, konwersja i zarządzanie energią, magazynowanie energii, wyznaczanie właściwości elektrycznych i termicznych ogniw i superkondensatorów, badanie wydajności i sprawności pomp ciepła. W planach jest wykorzystanie stanowisk pomiarowych do współpracy międzywydziałowej, co pozwoli na szersze dzielenie się wiedzą, a także pełniejsze zrozumienie i zarządzanie skomplikowanymi systemami energetycznymi.

Dr inż. Anna Kalbarczyk przy pracy

— Innowacyjność projektu polega na stworzeniu laboratoryjnych stanowisk pomiarowych z wykorzystaniem pełnowymiarowych urządzeń stosowanych w rzeczywistych instalacjach pozyskiwania i magazynowania energii. Nasza infrastruktura w pełni odpowiada standardom urządzeń rynkowych, a jednocześnie pozwala realizować akademickie zadania na rozmaitych poziomach trudności. Studenci zyskują dzięki temu kolejne kompetencje zawodowe. Ważną cechą nowej pracowni będzie jej otwartość i uniwersalność — jesteśmy gotowi do prowadzenia zarówno zajęć popularnonaukowych dla szkół, jak i zaawansowanych szkoleń dla firm — mówi zaangażowany w realizację projektu dr hab. inż. Michał Marzantowicz, prof. PW.  

Jak podkreśla nasz fizyk, przedsięwzięcie niesie za sobą jeszcze jedną, nieoczywistą korzyść. — Wszystkie stanowiska będą mogły pracować w trybie off-grid — pracownia będzie wyposażona m.in. w tracker solarny, mikrofalowniki i falownik hybrydowy oraz magazyn energii, które pozwolą na całkowicie autonomicznie funkcjonowanie w trakcie zajęć, bez zasilania z sieci budynku. Dzięki temu zbudujemy wśród uczestników zajęć zaufanie do nowych technologii i pokażemy ich możliwości. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do zwiększenia świadomości ekologicznej — zaznacza nasz badacz. 

*** 

Dziękujemy firmom zaangażowanym w pomoc w tworzeniu nowego laboratorium oraz ich pracownikom. Dzięki dotychczasowej współpracy udało się uzyskać sprzęt niezbędny do uruchomienia instalacji do pozyskiwania energii słonecznej. 
 
Od firmy Energynat otrzymaliśmy panele fotowoltaiczne Jinko Tiger 78TR (wykonany w dotychczasowo stosowanej technologii p-type) oraz Jinko Tiger Neo Typ N 60HL4-(V), wykonany we wprowadzonej na rynek w ubiegłym roku technologii n-type o podwyższonej trwałości i wydajności. Serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w przekazanie sprzętu: panu Bartłomiejowi Niemcowi i Vadymowi Burmistrovi reprezentującym firmę Energynat, oraz panu Wojciechowi Kaliciakowi reprezentującemu firmę Sofarsolar Polska.

Od firmy Enphase otrzymaliśmy zestaw mikrofalowników: dwa egzemplarze urządzeń IQ8HC oraz jedno urządzenie IQ8AC, wraz z modułem komunikacyjnym i licznymi akcesoriami. Serdecznie dziękujemy przedstawicielowi firmy, panu Gawłowi Główczykowi, za przekazanie sprzętu i fachową pomoc przy jego uruchamianiu.

Dziękujemy również firmie Dacpol z Piaseczna za przekazanie regulatora ładowania MPPT firmy Victron, dzięki któremu nasi studenci będą mogli badać sprawność procesu ładowania akumulatorów bezpośrednio z paneli słonecznych.

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu: anna.kalbarczyk[at]pw.edu.pl

Logotypy firm wspierających projekt
Informacja o dofinansowaniu z programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza