Main Page » News »

48. Zjazd Fizyków Polskich

Zdjęcie uczestników 48. Zjazdu Fizyków Polskich, fot. mostwiedzy.pl

Uczestnicy 48. Zjazdu Fizyków Polskich, fot. mostwiedzy.pl

Na początku września w murach Politechniki Gdańskiej odbył się kolejny Zjazd Fizyków Polskich organizowany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. W obradach, sesjach naukowych i dydaktycznych oraz dyskusjach wzięła udział także reprezentacja naszego wydziału.

Już w otwierającej sesji obok referatów uhonorowanego Medalem im. M. Smoluchowskiego prof. Ryszarda Horodeckiego oraz noblisty prof. Antona Zeilingera uczestnicy mogli wysłuchać wykładu prof. Jerzego Garbarczyka „W stulecie I Zjazdu Fizyków Polskich 1923-2023”.

Z kolei w ostatnim dniu zjazdu, podczas sesji plenarnej, prof. Katarzyna Grebieszkow z Zakładu Fizyki Jądrowej wygłosiła referat na temat badania diagramu fazowego silnie oddziałującej materii. Pokazane zostały m.in. najnowsze wyniki z eksperymentów przy akceleratorach Super Proton Synchrotron (CERN) oraz Relativistic Heavy Ion Collider (BNL).

W trakcie zjazdu odbyło się także wręczenie Nagród PTF. Za popularyzację nauki medalem im. Krzysztofa Ernsta uhonorowano ogólnopolski zespół organizujący Rok Mieczysława Wolfkego 2022. Grupa koordynowana przez dr. inż. Krzysztofa Petelczyca obejmowała osoby z wielu ośrodków akademickich, społecznych i gospodarczych w kraju. Poza koordynatorem wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. dr inż. Anna Kalbarczyk, prof. Jerzy Garbarczyk oraz absolwentka naszego wydziału, a obecnie nauczycielka warszawskiego liceum, mgr inż. Ewelina Kędzierska.

Nagrodzeni podczas Zjazdu Fizyków Polskich

od lewej: prof. Andrzej Wysmołek, dr inż. Krzysztof Petelczyc, prof. Teresa Rząca-Urban (Prezes PTF), Agnieszka Pęcherska, prof. Adam Maziewski (Uniwersytet Białostocki), Joanna Lichosik (Energetyczne Centrum Nauki w Kielcach), Ewelina Kędzierska (40 Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne), prof. Ewa Dębowska (Uniwersytet Wrocławski), Iza Skwira-Chalot (Uniwersytet Warszawski), prof. Jerzy Garbarczyk, Grzegorz Aleksandrowicz (Nowa Era)

Ważnym elementem zjazdu było Zebranie Delegatów PTF — najwyższego organu statutowego Towarzystwa. Wśród delegatów Oddziału Warszawskiego znaleźli się m.in. Krzysztof Petelczyc (sekretarz oddziału), Tomasz Pietrzak oraz nasz dziekan, Wojciech Wróbel. Zebranie przyjęło sprawozdanie Zarządu Głównego PTF za minione dwa lata i przedyskutowało kierunki działalności w kolejnych okresie. Ważnym ich elementem będzie zapoczątkowana przez prof. Wojciecha Wróbla inicjatywa skoordynowanej, wspólnej akcji promocyjnej fizyki w społeczeństwie prowadzonej przez wszystkie wydziały i instytuty fizyki w Polsce.

Wydarzeniem towarzyszącym był rejs fizyków. Na żaglowcu STS Kapitan Borchardt, który zacumował przy nabrzeżu Motławy, Martyna Jakubowska i Leszek Pawlicki prezentowali odwiedzającym eksperymenty związane z zasadami żeglowania, m.in. efekty żyroskopowe, kryształ Wikingów, złudzenia optyczne, lewitującą łódkę i wiele innych.

zdjęcie statku

Kolejny Zjazd odbędzie się w 2025 roku w Katowicach.