Main Page » News »

3 x POSTDOC PW

Zdjęcie przedstawiające kobietę piszącą na tablicy

fot. pexels

W 4. edycji konkursu POSTDOC PW do finansowania skierowano trzy wnioski z naszego wydziału.

Realizowany w ramach projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" konkurs ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta w grupie pracowników badawczych lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupie pracowników naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych.

Wśród 16 wniosków wyłonionych w ramach uczelni znalazły się 3 projekty naszych naukowców:

  • prof. Janusz Hołyst — „Przeciążenie informacyjne w wielopoziomowych sieciach agentowych” (BEYOND POB)
  • prof. Mariusz Zdrojek — „Opracowanie technologii wytwarzania skręconych heterostruktur dwuwymiarowych” (CB POB Technologie materiałowe)
  • dr hab. inż. Hanna Zbroszczyk, prof. PW — „Badanie oddziaływań cząstek dziwnych w zderzeniach relatywistycznych jonów w eksperymencie HADES na SIS-18” (CB POB Fizyka wysokich energii i technika eksperymentu)