Main Page » News »

27. Konkurs o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej

Grafika promująca 27. edycję Konkursu o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej

Zgłoszenia do Konkursu o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej można przesyłać do 31 stycznia 2023 r.

Studentów, doktorantów i naukowców pracujących w grupach badawczych zapraszamy do udziału w najnowszej edycji konkursu, której hasło przewodnie to „Dane dla środowiska”.

Firma Siemens i Politechnika Warszawska organizują wspólny konkurs od ponad 25 lat. W tym roku będzie on przebiegać według nowych zasad. Jego tematyka uwzględni szczególnie zagadnienia zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności.

Konkurs jest skierowany do zespołów badawczych, w których pracują osoby z różnym doświadczeniem – studenci, doktoranci, naukowcy. Skład jest dowolny, ale różnorodność będzie premiowana. Projekty, których celem jest poprawa wskaźników środowiskowych polskiego przemysłu, mogą zgłaszać członkowie zespołów, nauczyciele akademiccy, a także rady naukowe dyscyplin, rady wydziałów i rady naukowe uczelni oraz instytutów badawczych.

Laureaci zostaną wybrani w dwuetapowym postępowaniu. Najpierw prace oceni zespół naukowców. Finaliści, którzy przejdą ten etap, będą mogli przedstawić swoje projekty podczas tzw. Demo Day. Zwycięzców wyłoni Kapituła Konkursu – przedstawiciele świata nauki i biznesu – biorąc pod uwagę prezentację pomysłów, a także ich potencjał wdrożeniowy.

Pula nagród w Konkursie wynosi 50 000 zł. Zwycięski zespół otrzyma 25 000 zł, laureaci drugiego miejsca – 15 000 zł, a trzeciego – 10 000 zł.

Zgłoszenia do Konkursu o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej wraz załącznikami można przesyłać w wersji elektronicznej do 31 stycznia 2023 r. na adres e-mail: anna.kmiec@pw.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: „Zgłoszenie pracy do Konkursu” oraz nazwę uczelni, z której wywodzi się zespół badawczy.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym jego regulamin, można znaleźć na stronie pw.edu.pl/siemens.