Achievements

The "Materials" journal (140 points) published a work which was the result of cooperation between the employees of our F...

The publication proposes a methodology for determining the probability of photoionization (cross-sections) as a function...

In Energies (140 points) a work was published which is the result of cooperation with MSc. Justyna Frąckiewicz, dr. hab...

In Physical Review C (IF=3.296, 140 pts MEiN) a new publication entitled "Unfolding the effects of final-state interacti...

CHAMPACA - on the way to holovision

Dean's office announcements

Proponowane terminy egzaminów dyplomowych dla studentów I stopnia Fizyki Technicznej i Fotoniki w semestrze zimowym 20...

During the summer months of 2022 GSI-FAIR and HGS-HIRe organize an International Summer Student Program which is offered...

Zapraszamy wszystkich studentów PW zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne onli...


Ideą studiów z ION jest rozwój! Szukamy studentów aktywnych, podejmujących inicjatywę, pełnych zaangażowania i p...

Job offerts

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na objęcie stanowisk doktoranta – stypendysty w ramach projektu badawczego...


The Faculty of Physics of the Warsaw University of Technology is looking for a full-time electronics specialist. The per...


Gabriela Narutowicza Primary School no. 88 in Warsaw will employ a physics teacher. Employment of 18 hours a week accor...