Ogłoszenia dziekanatu

Rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć podanie do Pani Prodziekan ds. Kształcenia o rejestrację warunkową na kolejny semestr studiów. Podanie należy złożyć w Dziekanacie najpóźniej do 15 września 2022 r. (podpisany skan podania można przesłać na adres dziekanat.wf@pw.edu.pl).

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla

Do dnia 24.06.2022 można składać wnioski o przyznanie stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2022/2023.

Dodatkowy egzamin z przedmiotu Fizyka Statystyczna i Termodynamika

Dodatkowy egzamin z przedmiotu Fizyka Statystyczna i Termodynamika – prowadzący prof. dr hab. inż. J. Hołyst odbędzie się 24 czerwca 2022 r. od godz. 12:30 w sali 530 Gmach MiNI.

Ankietyzacja

Drodzy studenci, zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która przeprowadzana jest w formie elektronicznej.

Terminy egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2022

Osoby, które planują egzamin dyplomowy w semestrze letnim 2022 w miesiącach czerwiec, lipiec i wrzesień, składają prace dyplomowe wraz z wymaganymi dokumentami najpóźniej tydzień przed planowanym egzaminem. Dotyczy to szczególnie studentów planujących rekrutację na studia III stopnia (krótki termin).

Zmiana sal

W dniu 27 maja br. zajęcia, które powinny odbywać się Audytorium Fizyki oraz w sali 111 zostały przeniesione do innych sal:

Termin składania wniosków o nagrody lub wyróżnienia dla studentów i doktorantów PW – semestr letni 2021/2022

Zgodnie z Decyzją nr 82/2022 Rektora PW z dnia 29 marca 2022 r. wnioski o przyznanie wyróżniającym się studentom lub doktorantom nagród lub wyróżnień, można składać w terminie od dnia 1 czerwca 2022 do dnia 15 czerwca 2022.

Zaakceptowane listy rankingowe do stypendium Rektora 8%

W zakładce STUDIA-STYPENDIA zamieszczone zostały zaakceptowane listy rankingowe do stypendium Rektora - 8% najlepszych studentów.

Przedłużanie ważności legitymacji

Od dnia 21.03.2022 zapraszamy do Dziekanatu z legitymacjami, w celu przedłużenia ich ważności.

Przysposobienie biblioteczne

Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim e-kurs Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów odbędzie się w terminie 21 marca - 3 kwietnia 2022.

Weź udział w projektach informatycznych z CERN-HSF!

HEP Software Foundation
Chcesz odkryć ekscytujące projekty nad oprogramowaniem naukowym niezbędnym dla operacji eksperymentów w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN)? Chcesz rozwiązywać trudne wyzwania z dziedziny symulacji detektorów, dystrybucji, analizy i wizualizacji danych, rekonstrukcji trajektorii cząstek? Chcesz pracować w unikalnym środowisku open-source, gdzie możesz promować swoje własne pomysły w grupie obecnych kontrybutorów?

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2021/2022

W zakładce STUDIA-STYPENDIA znajdują się zamieszczone wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora.

Zmiana godzin dyżuru Pani Prodziekan ds. Kształcenia

Dyżury Pani Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Katarzyny Rutkowskiej, prof. uczelni będą odbywały się:
wtorek - godz. 9:00 - 11:00,
czwartek - godz. 10:00 - 12:00

Opłaty za przedmioty powtarzane w semestrze letnim

Na podstawie Decyzji nr 95/2021 Rektora PW naliczone zostały opłaty za powtarzanie zajęć w semestrze letnim 2021/2022.

Studenckie praktyki zawodowe - spotkanie informacyjne 16 marca, godz.17:15

W dniu 16 marca (środa) o godz. 17:15 w Audytorium Wydziału Fizyki odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie organizacji i przebiegu obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych w r. ak. 2021/22.

Odbiór Decyzji o przyjęciu – studenci II stopnia przyjęci od semestru letniego

Zapraszamy studentów II stopnia po odbiór Decyzji o przyjęciu na studia do dnia 04.03.2022.

Odwołane dyżury p. Prodziekan ds. Kształcenia

Informujemy, że w dniach 01.02.2022 i 03.03.2022 dyżury p. Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Katarzyny Rutkowskiej, prof. uczelni są odwołane.

Psychofizyka - ćwiczenia

Ćwiczenia z przedmiotu obieralnego Psychofizyka rozpoczną się w późniejszym terminie.

Stypendia - studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2021/2022

Studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022 i zainteresowani pomocą materialną, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 08.03.2022.

Terminy składania wniosków o nagrody lub wyróżnienia dla studentów i doktorantów PW

Uprzejmie informujemy o decyzji Rektora PW w sprawie ogłoszenia terminów składania wniosków o nagrody lub wyróżnienia oraz terminu przyznania nagród lub wyróżnień dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od lutego 2022 r. na Wydziale Fizyki PW

Kandydaci na studia 2-go stopnia proszeni są o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Fizyki najpóźniej do 15.02.2022 r.

Przedłużony termin składania wniosków o stypendium Rodziny Lipińskich

Informujemy, że został przedłużony termin składania wniosków o stypendium Rodziny Lipińskich do dnia 31 stycznia 2022.

Deklaracje wyboru specjalności

Prosimy studentów 5 -go semestru studiów inżynierskich, kierunek Fizyka Techniczna o podpisywanie Deklaracji wyboru specjalności.

Rejestracja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć podanie do Pani Prodziekan ds. Kształcenia Katarzyny Rutkowskiej o rejestrację warunkową na kolejny semestr studiów.

Proponowane terminy egzaminów dyplomowych dla studentów I stopnia Fizyki Technicznej i Fotoniki w semestrze zimowym 2021/2022

Proponowane terminy egzaminów dyplomowych dla studentów I stopnia Fizyki Technicznej i Fotoniki w semestrze zimowym 2021/2022