Warunki rekrutacji na studia magisterskie (II stopnia)

Zapisy są prowadzone w systemie irk.pw.edu.pl.

Kandydaci na studia II stopnia są proszeni o składanie dokumentów w dziekanacie Wydziału Fizyki.

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
  • kserokopie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz suplementu (+ oryginały do wglądu i poświadczenia kserokopii za zgodność z oryginałem); nie dotyczy to kandydatów, którzy kontynuują studia na Wydziale Fizyki PW;
  • podanie do Prodziekan ds. Kształcenia z prośbą o przyjęcie na studia drugiego stopnia z informacją na temat wybranego kierunku studiów i specjalności;
  • dwie aktualne fotografie (zgodnie z wymaganiami jak do dowodu osobistego o wymiarach 35×45mm) podpisane na odwrocie; nie dotyczy to kandydatów, którzy posiadają legitymację studencką PW;
  • do wglądu — dokument tożsamości.

O naborze na semestr letni 2022/2023 piszemy w aktualnościach.