Warunki rekrutacji na studia inżynierskie (I stopnia)

Rekrutacja na studia inżynierskie (I stopnia) na Wydziale Fizyki rozpoczyna się od centralnej dla całej Politechniki Warszawskiej REJESTRACJI na stronie internetowej: https://irk.pw.edu.pl/pl/
Rejestracja obejmuje:

  1. podanie danych osobowych, danych kontaktowych, załączenie elektronicznych wersji dokumentów;
  2. wybór Fizyki Technicznej na uszeregowanej liście preferowanych kierunków studiów (maksymalnie 5) w Politechnice Warszawskiej;
  3. otrzymanie numeru Kandydata oraz numeru konta bankowego na które należy wnieść OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ w wysokości 85 zł.
  4. osoby, które nie wyraziły zgody na przekazanie wyników swoich matur przez Krajowy Rejestr Matur, bądź osoby, które zdawały maturę przed 2006 rokiem MUSZĄ umieścić te wyniki na swoim koncie.

KWALIFIKACJA NA STUDIA odbywa poprzez obliczenie dla każdego zgłoszonego kierunku na liście Kandydata liczby punktów klasyfikacyjnych. Gdy dla danego kierunku Kandydat ma oceny z kilku przedmiotów dopuszczonych do wyboru dobierane są te, dające kandydatowi NAJWYŻSZĄ LICZBĘ punktów. Na każdym kierunku tworzona jest lista rankingowa i Kandydat kwalifikowany jest do pierwszego kierunku ze swojej listy na którym mieści się w limicie przyjęć. Jednocześnie wykreśla się jego nazwisko z opcji niższych, zaś pozostawia w rezerwie dla opcji wyższych. Wydziałowa Komisja rekrutacyjna może ustalić minimalne liczby punktów wymagane od Kandydatów.

Liczba punktów klasyfikacyjnych jest obliczana na podstawie wyników egzaminu maturalnego — sprawdź przedmioty i współczynniki wagowe.

Wszystkie aktualne informacje o rekrutacji znajdziecie na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia.