Media » Files »

Dzial ekonomiczno-finansowy

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny zleceniobiorcy Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (odt, 8,04 kB)

Oświadczenie podatnika w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Pobierz plik (odt, 7,38 kB)

Oświadczenie o wykonywaniu umowy poza godzinami pracy wynikającymi z umowy o pracę zawartej z Politechniką Warszawską

Pobierz plik (odt, 7,62 kB)

Umowa przejęcia obowiązków płatnika składek zabezpieczenia społecznego

Pobierz plik (odt, 11,01 kB)

Kwestionariusz osobowy SAP

Pobierz plik (odt, 17,05 kB)

Oświadczenie o nieświadczeniu pracy

Pobierz plik (odt, 16,80 kB)

Oświadczenie do celów ZUS

Pobierz plik (odt, 9,34 kB)