Projekt nr 0061/L-9/2017

VIDO - Poprawa jakości widzenia za pomocą optyki dynamicznej

Kierownik projektu: Kakarenko Karol

Wartość projektu: 1 174 875 PLN

Źródło finansowania: Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR) - LIDER

Czas realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2021

Wzrok zapewnia większość informacji, jakich nasz mózg potrzebuje do budowy obrazu otaczającego świata. Mimo to, jedynie najprostsze wady optyczne oka koryguje się obecnie za pomocą soczewek. Bardziej zaawansowane wady wymagają nierzadko indywidualnych metod, których dobór pociąga za sobą kosztowną produkcję wielu soczewek próbnych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy stworzenie urządzenia VIDO, które wirtualnie umieści na/w gałce ocznej dowolny element korekcyjny, umożliwiając obiektywne i subiektywne określenie jakości widzenia z możliwością sprzężenia zwrotnego. Opracowany demonstrator technologii VIDO składał sie będzie z modułu projekcji testów widzenia na siatkówkę oka i oceny ich obrazów, modułu wirtualnej korekcji układu optycznego oka oraz modułu sprzężenia zwrotnego pozwalającego na automatyczny dobór idealnego elementu korekcyjnego. Konstrukcja tych układów jest znana, jednakże ich połączenie i automatyzacja stanowi nowość w skali światowej. Istotnie innowacyjną cechą jest fakt, że urządzenie ma działać w tzw. otwartym polu, to jest umożliwiać ocenę jakości widzenia przez okulistę i pacjenta w przeziernej ścieżce optycznej po wirtualnej korekcji układu optycznego oka. Urządzenie VIDO umożliwi centrom badawczo-rozwojowym przemysłu okulistycznych soczewek korekcyjnych testowanie nowych elementów na ludziach poprzez wirtualne umieszczenie soczewki na gałce ocznej. Dzięki opracowanej technologii kliniki okulistyczne zyskają możliwość automatycznej, idealnej kompensacji niedoskonałości układu optycznego oka zwiększając tym samym jakość obrazowania dna oka. Współczesne implanty soczewek często reprezentują kompromis polepszając pewne właściwości widzenia (np. zakres odległości) kosztem innych (np. wrażliwości na kontrast). Wyniki projektu sprawią, że pacjenci przed wyborem implantu soczewki i wszczepieniem go będą mogli przekonać się jak będą widzieć po operacji.