Projekt nr 2015/18/E/ST2/00560

Nowe idee w fizyce statystycznej: hybrydowe przemiany fazowe, (nie)równoważność zespołów statystycznych, kombinatoryka przeliczeniowa

Kierownik projektu: Fronczak Agata

Wartość projektu: 898 100 PLN

Źródło finansowania: Projekty finansowane przez NCN - SONATA BIS

Czas realizacji: 03.10.2016 - 02.10.2021

Wielu fizyków statystycznych jest sceptycznie nastawionych do idei hybrydowych przemian fazowych (inaczej zwanych przemianami mieszanego rzędu). Powodem jest to, że, potocznie mówiąc, w obowiązujących teoriach przemian fazowych (takich jak teoria Lee-Yanga) nie ma miejsca na tego typu przemiany. Z tego powodu, zrozumienie fizycznych mechanizmów i stworzenie matematycznego opisu tych zjawisk jest wielkim wyzwaniem, którego skutkiem może być nie tylko konieczność stworzenia nowych teorii przemian fazowych, czy też nowej klasyfikacji tych zjawisk. Być może stoimy u progu wielkich odkryć naukowych, podobnych do tych, jakie zapoczątkował Mandelbrot wprowadzając pojęcie wymiaru fraktalnego.

Znalezienie przyczyn nierównoważności zespołów statystycznych w wybranych układach fizycznych jest jednym z najbardziej palących tematów w fizyce statystycznej. Problem ten dotyka bowiem samej metody fizyki statystycznej (tj. teorii zespołów), granic jej stosowalności i wiarygodności.

W końcu, w każdej dziedzinie, nie tylko w fizyce, pojawienie się nowych idei, nowych faktów doświadczalnych stojących w sprzeczności z dotychczasowymi teoriami otwiera drogę do nowych odkryć. Dla fizyki statystycznej, wspomniane nowe idee są dodatkowo szansą na przełamanie wieloletniego impasu, którym dotknięte są nie tylko teoria przemian fazowych, czy też teoria zespołów statystycznych. To również szansa na pozyskanie środków i przyciągnięcie ludzi, którzy później mogliby kontynuować badania innych ważnych i dotychczas nierozwiązanych problemów fizyki statystycznej.