Projekt nr H2020-MSCA-RISE-2015

RENOIR - Reverse EngiNeering of sOcial Information pRocessing / Inżynieria odwrotna przetwarzania informacji społecznej

Kierownik projektu: Hołyst Janusz

Wartość projektu: 2 166 464 PLN

Źródło finansowania: Projekty w ramach programów Unii Europejskiej - Research and Innovation Staff Exchanges (MSCA-RISE)

Czas realizacji: 01.01.2016 - 01.12.2019

https://renoirproject.eu/

W dzisiejszym świecie dostęp do informacji decyduje o postępie w przemyśle, społeczeństwie a nawet kulturze. Jest więc niezwykle istotne zrozumienie dlaczego niektóre informacje (np. niektóre memy) rozprzestrzeniają się z wielką łatwością, natomiast niektóre są pomijane i ignorowane. Taka wiedza może pozwolić na wspieranie rozchodzenia się ważnych informacji, jak ostrzeżenia przed cyber-atakami, jak i na tłumienie fałszywych, jak plotki o szczepionkach powodujących autyzm. Celem projektu RENOIR jest badanie złożonej dynamiki rozchodzenia się informacji w układach społecznych poprzez zaangażowanie badaczy z socjologii, dziennikarstwa, informatyki, statystycznej eksploracji danych i układów złożonych. Do zadań projektu RENOIR należą: zrozumienie i redukcja mechanizmów rozchodzenia się informacji w mediach społecznościowych, takich jak wiadomości, blogi, fora internetowe, Twitter, e-mail, itd. trening i wymiana wiedzy między partnerami z różnych dziedzin, z Politechniki Warszawskiej, Instytutu Jozefa Stefana, Politechniki Wrocławskiej oraz wiodących uniwersytetów na świecie – Uniwersytetu Stanford, Istytutu Politechnicznego Rensselear i Uniwersytetu Technologicznego Nanyang promowanie przepływu wiedzy między środowiskiem akademickim i przemysłem medialnym (Słoweńska Agencja Prasowa) przez zaangażowanie badaczy w rzeczywiste, praktyczne problemy oraz danie firmom dostępu do innowacyjnych metod i narzędzi analizy informacji Projekt opiera się na trzech filarach: zbieraniu danych, statystyczna eksploracja danych oraz modelowanie systemów złożonych. Projekt obejmuje w szczególności zrozumienie i przewidywanie rozchodzenia się informacji na różne tematy w różnych mediach oraz odnajdywanie oryginalnych źródeł informacji i ukrytych kanałów informacyjnych. Staże badawcze prowadzone w ramach projektu pozwolą na szybszy rozwój naukowy zaangażowanych osób, w szczególności młodych naukowców i doktorantów. Projekt stworzy podstawy do dalszej, długoterminowej współpracy poprzez zacieśnienie istniejących więzów między partnerami i stworzeniu nowych.