Projekt nr DI2013 019343

Badania propagacji modów w światłowodach wielordzeniowych, w tym mikrostrukturalnych, przy zmiennych mechanicznych, termicznych i chemicznych warunkach zewnętrznych dla uniwersalnych i wieloparametrowych światłowodowych sond czujnikowych

Kierownik projektu: Ziołowicz-Mąkowska Anna

Wartość projektu: 198 550 PLN

Źródło finansowania: Projekty finansowane przez MNiSW - Diamentowy Grant

Czas realizacji: 01.12.2014 - 31.12.2018

W ramach projektu wykonane zostaną badania (teoretyczne i eksperymentalne) zjawiska propagacji modów w strukturach wielordzeniowych (ich sprzęgania, interferencji, tłumienia, dyspersji i innych) w przypadku wystąpienia różnych warunków zewnętrznych. Analizowane będą struktury światłowodów wielordzeniowych z izolowanymi i sprzężonymi rdzeniami, w konfiguracji rdzeni homogenicznych i heterogenicznych a także modyfikacji otoczenia rdzeni (ułożenie otworów powietrznych, manipulacja profilem współczynnika załamania). Jedną z badanych klas oddziałujących warunków zewnętrznych będą różnego rodzaju naprężenia (ciśnienie, zginanie, rozciąganie, ściskanie i inne). Zbadany zostanie także wpływ temperatury, różnego współczynnika załamania otoczenia czy obecności substancji luminescencyjnych na charakter propagowanych modów. Proponowane badania umożliwią określenie potencjału wykorzystania światłowodów wielordzeniowych jako wieloparametrowej, uniwersalnej sondy czujnikowej. Jednocześnie opracowane zostaną mechanizmy wpływania na czułość światłowodów wielordzeniowych. Projekt przewiduje publikacje naukowe w czasopismach z listy filadelfijskiej. Wyniki będą prezentowane także na międzynarodowych konferencjach oraz publikowane w materiałach konferencyjnych.