Osiągnięcia

W specjalnym numerze Nanomaterials (IF = 5.076) ukazał się artykuł pt. “Towards higher electric conductivity and wi...

W czasopiśmie The Journal of Physical Chemistry C (IF: 4.18) ukazała się praca zespołu dr inż. Arkadiusza Gertycha.

Doktoranci prowadzeni przez prof. Mariusza Zdrojka i prof. Marka Wasiucionka będą mieli szansę wziąć udział w proj...

Dr hab. Hanna Zbroszczyk, prof. ucz., Guest Editor wydania specjalnego (Special Issue) w czasopiśmie Universe (70 pkt, ...

Maria Stefaniak, doktorantka Wydziału Fizyki PW, wraz z Mikaela Dunkin (Stony Brook University) zostały laureatkami Na...

Ogłoszenia dziekanatu

Tego lata mamy przyjemność zaprosić zarówno wszystkich nowo przyjętych jak i obecnych studentów na integracyjny wy...


Kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji w procesie rekrutacji na studia I stopnia na Wydziale Fizyki PW na ...

Opłaty za wydanie dyplomu i suplementu należy wpłacać dopiero po naliczeniu kwoty w systemie USOS.

Od 01.07.2021 Suplementy są generowane w Systemie USOSweb przed egzaminem dyplomowym.

Oferty pracy

Firma SMARTTECH Sp. z o. o. poszukuje Programisty C++ na umowę o pracę, staż lub praktykę

Warsaw University of Technology (WUT) is a technical research university with traditions in education dating to the 19th...

Wydział Fizyki poszukuje kandydatów na stanowisko doktorant stypendysta w ramach projektu Preludium BIS pt.:"Nowatorsk...

Instytut Chemii Fizycznej PAN poszukuje studentów do uzupełnienia zespołów badawczych w projekcie „Od Postdoc do P...