Osiągnięcia

Nowe materiały hybrydowe mogą umożliwić sprzężenie między plazmonami (kolektywnymi oscylacj...

Uczestnicy i uczestniczki FameLabu mają po 3 minuty, by w zrozumiały i ciekawy sposób przedstaw...

Inteligentne, oszczędne i ekologiczne gospodarowanie energią to dzisiaj jedno z największ...

Prof. Hanna Zbroszczyk zrealizuje projekt "Eksploracja Diagramu Fazowego QCD Silnie Oddziałujące...

Dr hab. Piotr Lesiak, prof. ucz., Guest Editor wydania specjalnego (Special Issue) w czasopiśmie ...

Oferty pracy

Zwycięzca konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantu bad...

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w Zakładzie Pó...

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Fizyki ...

The successful candidate is expected to play a leading role in studies of angular and femtoscopic...

Poszukujemy ambitnego studenta lub ambitnej studentki studiów II stopnia na roczną pracę magis...