Projekt nr DI2015 023545

Ultra-cienkie warstwy z nanomateriałów węglowych jako nowoczesne ekrany promieniowania elektromagnetycznego

Kierownik projektu: Żerańska-Chudek Klaudia

Wartość projektu: 199 100 PLN

Źródło finansowania: Projekty finansowane przez MNiSW - Diamentowy Grant

Czas realizacji: 10.11.2016 - 09.11.2019