Współpraca Polskich Elektrowni Jądrowych z PW

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Łukasz Młynarkiewicz – p. o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych, prof. Krzysztof Zaremba – Rektor PW, Adam Guibourgé-Czetwertyński – Wiceminister klimatu i środowiska

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Łukasz Młynarkiewicz – p. o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych, prof. Krzysztof Zaremba – Rektor PW, Adam Guibourgé-Czetwertyński – Wiceminister klimatu i środowiska

Wymiana doświadczeń, opracowanie wspólnych programów stypendialnych i staże dla najlepszych studentów to główne obszary przyszłej współpracy Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ) i Politechniki Warszawskiej, którą zapowiada umowa podpisana 7 sierpnia 2023 r.

Umowa między PEJ i PW przewiduje współpracę merytoryczną i badawczą. Zawiera także rozwiązania dotyczące współdziałania w zakresie opracowania i wdrożenia programów stypendialnych, współorganizowania konkursów na prace naukowe czy konkursów projektowych. W ramach umowy spółka-inwestor oraz uczelnia zobowiązują się pracować wspólnie nad programem studiów, aby umożliwić uzyskanie studentom wiadomości i umiejętności niezbędnych do późniejszego znalezienia zatrudnienia w sektorze jądrowym.

– Dynamiczny rozwój sektora jądrowego i nabywanie przez polskie firmy nowych kompetencji w związku z przyspieszeniem prac nad realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej będzie wymagać odpowiednio wykształconego zaplecza kadrowego. Wierzę, że współpraca z jedną z najlepszych technicznych szkół wyższych w Polsce pomoże w osiągnięciu tego celu – mówi Łukasz Młynarkiewicz, p. o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych.

Jak podkreśla Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba, Politechnika Warszawska od wielu lat kształci kadry dla sektora jądrowego, jesteśmy również bazą dla wielu ekspertów z tej dziedziny. – Realizacja projektu budowy elektrowni jądrowej i związany z tym rozwój całej branży zwiększa znacząco zapotrzebowanie zarówno na wykształconą kadrę inżynierską, jak i na ekspertów w tym zakresie. Jestem pewien, że współpraca pomiędzy Politechniką Warszawską a spółką Polskie Elektrownie Jądrowe pozwoli na zapewnienie Polsce specjalistów najwyższej klasy, którzy nie tylko będą mogli budować bezpieczne i nowoczesne elektrownie atomowe, ale również znajdą w nich zatrudnienie jako osoby nadzorujące pracę siłowni, czy utrzymujące reaktory i całą infrastrukturę w pełnej sprawności – powiedział po podpisaniu umowy nasz rektor. 

Wydział Fizyki PW od dawna pełni ważną rolę w procesie kształcenia kadr dla tego sektora. Co ważne w kontekście transformacji energetycznej, nasi badacze działają wielotorowo, skupiając się nie tylko na fizyce jądrowej, lecz także fotowoltaice czy choćby tematyce magazynowania i konwersji energii.

Pełnomocnikiem Rektora ds. energetyki jądrowej jest prof. Adam Kisiel.

Na podstawie: pw.edu.pl