Zakład Półprzewodników

Baza Wiedzy PW

Zakład Półprzewodników bada struktury półprzewodnikowe, stanowiące przyszłość przemysłu zwanego fotowoltaiką. Fotowoltaika została wybrana przez Unię Europejską jako jeden z priorytetów badawczych na najbliższe lata. W Zakładzie pracujemy nad ogniwami słonecznymi, które w przyszłości będą stanowić źródło czystej i ekologicznej energii. Badania te obejmują zarówno otrzymywanie nowych związków, jak i określanie właściwości związków już istniejących. Dążymy też do poprawny ich właściwości. W Zakładzie znajdują się dwie pracownie: Półprzewodników Potrójnych oraz Metali Amorficznych i Nanokrystalicznych.

   

Kierownik Zakładu

Pracownicy

Doktoranci