Zakład Badań Strukturalnych

Baza Wiedzy PW

Zakład Badań Strukturalnych zajmuje się bardzo modną ostatnio dziedziną: nanostrukturami i strukturami niskowymiarowymi (np. rurkami, bądź kropkami kwantowymi). Do badań prowadzonych w tym zakładzie możemy zaliczyć badania nad laserami półprzewodnikowymi, metamateriałami oraz magnetooporem. Nanostruktury, ze względu na swój rozmiar mają niespotykane nigdzie indziej właściwości fizyczne - w Zakładzie takie struktury tworzymy i badamy (np. za pomocą mikroskopu sił atomowych, który "widzi" pojedyncze atomy!). Szeroko współpracujemy z różnymi ośrodkami zajmującymi się podobną tematyką, a u nas działa aż pięć pracowni: Modelowania Struktur Niskowymiarowych, Spektroskopii Ramanowskiej, Nanostruktur, Mikroskopii Akustycznej oraz Technik Femtosekundowych.

   

Kierownik Zakładu

Pracownicy

Doktoranci