mgr inż. Konrad Wilczyński
Zakład Badań Strukturalnych
Szkoła Doktorska nr 3

Promotor:    prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek

Zainteresowania naukowe: Badania właściwości fononowych materiałów warstwowych z uwzględnieniem temperatury sieci krystalicznej metodami ab initio i dynamiki molekularnej
127c GF
ORCiD Baza Wiedzy PW USOSweb