Projekt nr 2019/03/X/ST3/01751

Obliczenia z pierwszych zasad przekrojów czynnych na fotojonizację defektów: poza modelem jednocząstkowym.

Kierownik projektu: Maciaszek Marek

Wartość projektu: 042 075 PLN

Źródło finansowania: Projekty finansowane przez NCN - MINIATURA

Czas realizacji: 19.12.2019 - 18.12.2020