Aktualności

Wigilia wydziałowa

Zdjęcie choinki w Gmachu Fizyki

Wszystkich studentów, doktorantów, pracowników oraz emerytowanych pracowników serdecznie zapraszamy na świąteczne spotkanie, które odbędzie się 21 grudnia o 14.30 w Auli Gmachu Fizyki.

Recykling na wyższym poziomie wydajności

Zdjęcia uzyskane za pomocą mikroskopu AFM

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Chemistry Sustainability Energy Materials (IF: 9.14) nasze badaczki, dr Anna Dużyńska i dr Anna Łapińska, wraz z naukowcami z wydziałów Chemicznego, Inżynierii Materiałowej i Mechatroniki przyjrzały się metodzie wspomagania recyklingu przez wykorzystanie wielofunkcyjnych kopolimerów blokowych. 

Klaudia Żerańska wśród Innowatorów Mazowsza

Laureaci konkursu Innowator Mazowsza

W konkursie organizowanym przez samorząd województwa mazowieckiego kapituła doceniła cztery firmy i sześciu naukowców — w tym gronie znalazła się nasza badaczka.

Bardzo praktyczna nauka o odnawialnych źródłach energii

Dr inż. Anna Kalbarczyk i dr hab. inż. Michał Marzantowicz, prof. PW

W Gmachu Mechatroniki powstaje nowa pracownia laboratoryjna, dzięki której z tematyką praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii będą mogli zapoznać się nie tylko studenci, ale również uczniowie szkół i pracownicy firm. Pracownia otworzy również możliwość realizacji specjalistycznych projektów dla Szkoły Doktorskiej i prac dyplomowych na studiach inżynierskich i magisterskich. Projekt jest realizowany w ramach grantu ENERGYEDULAB IDUB

Granty SHENG i PRELUDIUM dla naszych fizyków

Zdjęcie auli Gmachu Fizyki

Poznaj projekty

Oferta studiów doktoranckich w Nanyang Technological University w Singapurze

Marina Bay Sands, Singapur

W ramach projektu Overcoming Multilevel INformation Overload (OMINO) pojawiła się możliwość wysłania polskiego studenta na studia doktoranckie w Nanyang Technological University (NTU) w Singapurze. Studia rozpoczęłyby się w sierpniu 2024 r. i trwałyby prawdopodobnie 4 lata.

3 x MINIATURA

Zdjęcie z Laboratorium Optyki Nieliniowej

Trzech naszych badaczy będzie mogło zrealizować swoje działania dzięki dofinansowaniu z konkursu MINIATURA 7 Narodowego Centrum Nauki.

Jak wytwarzać i magazynować energię na PW

Zdjęcie instalacji fotowoltaicznej

Ruszył projekt na pilotażową instalację wytwarzania i magazynowania energii na PW, w który zaangażowany jest również nasz wydział. Celem jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynkach Politechniki Warszawskiej poprzez zastosowanie najnowszych, ekologicznych i wysokowydajnych technologii bazujących na źródłach odnawialnych.

Postępy w ulepszaniu wizualizacji danych ALICE

Dwa modele pola magnetycznego — uproszczony i dokładny

Dzięki współpracy dr. hab. inż. Łukasza Graczykowskiego i badaczy z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW udało się udoskonalić algorytmy rekonstrukcji, a finalnie uzyskać dokładniejsze wizualizacje śladów cząstek. Wyniki opublikowano na łamach czasopisma Computer Physics Communications

Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej

Struktura warstwowa ogniwa CIGS — zdjęcie wykonane techniką SEM

Zapraszamy na seminarium, podczas którego dr inż. Aniela Czudek wygłosi referat pt. „Wpływ metali alkalicznych na charakterystyki elektryczne i pojemnościowe ogniw fotowoltaicznych i warstw CIGS”. Seminarium odbędzie się w czwartek 30 listopada o 14.15 w Audytorium Fizyki.