Aktualności

Zrównoważony rozwój zasilany wiedzą naukową

Grafika przedstawiająca komputer i symbole zrównoważonego rozwoju

Bezpłatne internetowe kursy doszkalające dla małych i średnich przedsiębiorstw zostały uruchomione w ramach projektu europejskiego STAGE (Sustainable Transition to the Agile and Green Enterprise), którego PW jest partnerem.

Cząstki ciemnej materii poszukiwane

Symboliczna wizja cząstek

Eksperyment grupy dr. hab. inż. Georgiego Kornakova został opisany w artykule opublikowanym na łamach czasopisma The European Physical Journal C

Rekrutacja na studia II stopnia

Zdjęcie osoby korzystającej z komputera

W systemie IRK trwa rejestracja dla kandydatów na 3- i 4-semestralne studia magisterskie na kierunkach fizyka techniczna oraz Photonics. Uwaga — rekrutacja została przedłużona do 8 lutego.

Projekt PAIRS

Widok infrasturktury LUMI

Możliwości superkomputera LUMI w zasięgu naszych badaczy

Wyniki prac dyplomowych naszego studenta opublikowane w Journal of Non-Crystalline Solids

Wykres Arrheniusa przewodności elektrycznej badanych materiałów od odwrotności temperatury. Różne serie danych pokazują zależność przewodności od warunków wygrzewania (nanokrystalizacji) badanych w pracy materiałów szklistych LiFePO4.

Najważniejsze wyniki otrzymane w toku prac nad dyplomami inżynierskim i magisterskim Krzysztofa Gadomskiego zostały opublikowane w pracy pt. Synthesis and electrical properties of glassy and nanocrystalline LiFePO4.

Wyniki I etapu Konkursu Fizycznego PW

Logo Konkursu Fizycznego PW

Znamy listę uczestników finału!

STAGE – drugie rozdanie

Zdjęcie obrazujące ideę zrównoważonego rozwoju

W ramach projektu STAGE, którego jesteśmy partnerem, uruchomiono kolejne działanie związane ze wsparciem strategicznych celów UE w zakresie klimatu i ochrony środowiska. Do 7 lutego 2024 r. będzie otwarty nabór do programu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Świąt pełnych energii

Grafika choinki z ozdobą w kształcie atomu

Która odnawia się i odnawia...

Ważny przegląd naukowy dotyczący badań gwiazd neutronowych

Artystyczna wizja atomu, fot. Paweł Czerwiński

W czasopiśmie Progress in Particle and Nuclear Physics (IF: 9,6) opublikowano przegląd naukowy Dense Nuclear Matter Equation of State from Heavy-Ion Collisions przygotowany przez prof. Hannę Zbroszczyk oraz naukowców społeczności zaangażowanej w badania z zakresu astrofizyki.

Fizyka nowotworu i model Avramiego-Dobrzyńskiego

Ductal Carcinoma

Grudniowe spotkanie z cyklu Fizyka nowotworu poprowadzi dr hab. inż. Krzysztof Fornalski. Na prelekcję „Proces nowotworzenia jako przejście fazowe – model Avramiego-Dobrzyńskiego” zapraszamy 14 grudnia o 16.15 do Audytorium Gmachu Fizyki. Tradycyjnie już seminarium będzie można obejrzeć także na platformie MS Teams.