Zadania

Zdjęcie mężczyzny korzystającego z komputera w bibliotece wydziałowej

Realizowane zadanie:

  • gromadzenie
  • opracowania formalne i rzeczowe zbiorów bibliotecznych
  • udostępnianie
  • udzielanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej

Biblioteka dysponuje 6 stanowiskami komputerowymi z dostępem do źródeł elektronicznych.

Użytkownicy Biblioteki korzystają z jej zbiorów na podstawie legitymacji, karty bibliotecznej.

Książki wypożycza się i przedłuża osobiście, nie ma możliwości zamawiania przez Internet.