Oferty pracy

Nauczyciel fizyki w LO

XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Warszawie, ul. Dolna 6 ( Mokotów) zatrudni nauczycieli fizyki od 1 września, możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

Nauczyciel fizyki w SP

Szkoła o profilu dwujęzycznym zatrudni od 1 września 2021 nauczyciela fizyki z biegłą znajomością języka angielskiego (poświadczoną dyplomem lub certyfikatem).

Nabór na stanowisko Post-doc w zakresie doświadczalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów oferowane w ramach uczestnictwa w eksperymencie HADES w FAIR/GSI

Stanowisko post-doc - współpracownika badawczego w dziedzinie eksperymentalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów w ramach eksperymentu HADES.

Nabór na stanowisko pracy na WAT

Celem pracownika będzie merytoryczna realizacja zadań na stanowisku typu Post-doc w projekcie „Optyczny terahercowy układ typu MIMO - algorytmy generacji i badanie funkcjonowania kompaktowych struktur dyfrakcyjnych i hybrydowych” kierowanym przez dr A. Siemion, ,

Konkurs na stanowisko Student - Stypendysta w grupie Teorii Jądra Atomowego

Zwycięzca konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantu badawczego "Badanie turbulencji kwantowej w układzie silnie skorelowanych fermionów" (kierownik dr hab. G. Wlazłowski) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko asystenta z Zakładzie Półprzewodników

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Układów Złożonych

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Fizyki Układów Złożonych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)

Postdoctoral Research Associate position in Experimental Heavy-Ion Physics within the STAR experiment- Rozstrzygnięcie konkursu

The successful candidate is expected to play a leading role in studies of angular and femtoscopic correlations of heavy-flavor hadrons in the STAR experiment.

Konkurs na stypendium na pracę magisterską w projekcie NCN - Rozstrzygnięcie konkursu

Poszukujemy ambitnego studenta lub ambitnej studentki studiów II stopnia na roczną pracę magisterską, który(a) chciał(a)by włączyć się w badania nad mieszaninami nadciekłych bozonów i fermionów przy użyciu zaawansowanych metod numerycznych