Projekt nr 2016/21/D/ST2/01983

Zbadanie fluktuacji wyższych momentów rozkładów netto-ładunku i krotności cząstek wyprodukowanych w wysoko energetycznych zderzeniach jądrowych o przy energiach akceleratora SPS zebranych przez eksperyment NA61/SHINE

Kierownik projektu: Maćkowiak-Pawłowska Maja

Wartość projektu: 197 860 PLN

Źródło finansowania: Projekty finansowane przez NCN - SONATA

Czas realizacji: 06.02.2017 - 05.08.2020