Inkubator Innowacyjności PW

logo inkubatora innowacyjności

Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (ININ) stanowi zaplecze infrastrukturalne oraz merytoryczne dla środowiska akademickiego PW w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności poprzez wsparcie m.in.:

  • start-upów;
  • uczelnianych firm technologicznych (spin off/out);
  • nowoczesnych form przedsiębiorczości, inicjatyw klastrowych;
  • współpracy z sektorem biznesu, IOB/IOW, współpracy z partnerami międzynarodowymi.

Oferta ININ kierowana jest przede wszystkim do trzech grup odbiorców:

  • Osoby lub zespoły, które pragną zweryfikować pomysł biznesowy lub produkt poprzez udział
    w 2-miesięcznym programie preinkubacji.
  • Start-upy i młode firmy technologiczne, które szukają wsparcia w rozwoju dzięki uczestnictwu
    w programie inkubacji.

Wsparcie dla innowatorów