Konkurs Fizyczny PW

Dziękujemy za udział w etapie rejonowym Konkursu Fizycznego PW!

Już wiemy, kto zakwalifikował się do finału (który odbędzie się 18 marca 2023 r. o 11.00) — sprawdź, czy jesteś na liście.

Tych, którzy niestety nie dostali się do ostatniego etapu, zachęcamy do wytrwałego poznawania tajników fizyki i wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

Konkurs Fizyczny PW jest organizowany we współpracy Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej i Kuratorium Oświaty w Warszawie. Jego laureaci są przyjmowani poza procedurą kwalifikacyjną na pierwszy rok studiów na Wydziale Fizyki PW na kierunki fizyka techniczna oraz fotonika oraz na wszystkie kierunki na Wydziale Mechatroniki.

Laureaci oraz wyróżnieni finaliści Konkursu Fizycznego PW uzyskują maksymalną liczbę punktów z fizyki w procedurze kwalifikacyjnej na wszystkie wydziały PW.

Szczegółowe informacje o uprawnieniach uczestników olimpiad, konkursów i turniejów można znaleźć na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia.