Konkurs Fizyczny PW

Wyniki finału XXVIII Konkursu Fizycznego PW

Prezentujemy listy z numerami ID i wynikami uczestników:

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział — uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 20 marca o 16.15 w Audytorium Gmachu Fizyki (kampus centralny PW, ul. Koszykowa 75).

***

Pytania i przykładowe rozwiązania zadań finałowych 28. edycji konkursu:

Finał — zadania (.pdf, 05.03.2024)

Rozwiązania zadań finałowych (.zip, 05.03.2024)

Pytania i przykładowe rozwiązania zadań etapu rejonowego:

***

Obraz loga konkursu fizycznego Politechniki Warszawskiej

27. Konkurs Fizyczny (2022-2023)

Zadania etapu rejonowego

Szkice odpowiedzi do zadań z etapu rejonowego

Zadania finałowe

Szkice odpowiedzi do zadań finałowych

***

Pytania z etapu rejonowego 2019

Pytania z etapu rejonowego / finału 2018-2019

Pytania z etapu rejonowego / finału 2017-2018

Pytania z etapu rejonowego / finału 2016-2017

Pytania z etapu rejonowego / finału 2015-2016

Konkurs Fizyczny PW jest organizowany przez Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Jego laureaci są przyjmowani poza procedurą kwalifikacyjną na pierwszy rok studiów na Wydziale Fizyki PW na kierunek fizyka techniczna oraz na wszystkie kierunki na Wydziale Mechatroniki.

Laureaci oraz wyróżnieni finaliści Konkursu Fizycznego PW uzyskują maksymalną liczbę punktów z fizyki w procedurze kwalifikacyjnej na wszystkie wydziały PW.

Szczegółowe informacje o uprawnieniach uczestników olimpiad, konkursów i turniejów można znaleźć na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia.