Konkurs Fizyczny PW

Dziękujemy za udział w finale Konkursu Fizycznego PW!

Sprawdź listę laureatów i wyróżnionych finalistów

Gala podsumowująca tegoroczną edycję konkursu odbędzie się 13 kwietnia o 12.00 w Audytorium Gmachu Fizyki przy ul. Koszykowej 75. Zaproszenia zostaną wysłane drogą mailową.

zobacz zadania, z którymi zmierzyli się uczestnicy ostatniego etapu

zobacz szkice odpowiedzi

Informacje o kolejnej edycji konkursu zamieścimy we wrześniu 2023 r.

Konkurs Fizyczny PW jest organizowany we współpracy Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej i Kuratorium Oświaty w Warszawie. Jego laureaci są przyjmowani poza procedurą kwalifikacyjną na pierwszy rok studiów na Wydziale Fizyki PW na kierunki fizyka techniczna oraz fotonika oraz na wszystkie kierunki na Wydziale Mechatroniki.

Laureaci oraz wyróżnieni finaliści Konkursu Fizycznego PW uzyskują maksymalną liczbę punktów z fizyki w procedurze kwalifikacyjnej na wszystkie wydziały PW.

Szczegółowe informacje o uprawnieniach uczestników olimpiad, konkursów i turniejów można znaleźć na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia.