Konkurs Fizyczny PW

Wyniki I etapu

Prezentujemy listy z numerami ID i wynikami uczestników:

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział, a zakwalifikowanych zapraszamy do udziału w finale, który odbędzie się 2 marca 2024 r. o 11.00.

W styczniu prześlemy dodatkowe maile z zaproszeniem do finału.

Pytania i przykładowe rozwiązania zadań etapu rejonowego bieżącej edycji konkursu:

***

Obraz loga konkursu fizycznego Politechniki Warszawskiej

27. Konkurs Fizyczny (2022-2023)

 Zadania etapu rejonowego

 Szkice odpowiedzi do zadań z etapu rejonowego

Zadania finałowe

Szkice odpowiedzi do zadań finałowych

***

Pytania z etapu rejonowego 2019

Pytania z etapu rejonowego / finału 2018-2019

Pytania z etapu rejonowego / finału 2017-2018

Pytania z etapu rejonowego / finału 2016-2017

Pytania z etapu rejonowego / finału 2015-2016

Konkurs Fizyczny PW jest organizowany we współpracy Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej i Kuratorium Oświaty w Warszawie. Jego laureaci są przyjmowani poza procedurą kwalifikacyjną na pierwszy rok studiów na Wydziale Fizyki PW na kierunki fizyka techniczna oraz fotonika oraz na wszystkie kierunki na Wydziale Mechatroniki.

Laureaci oraz wyróżnieni finaliści Konkursu Fizycznego PW uzyskują maksymalną liczbę punktów z fizyki w procedurze kwalifikacyjnej na wszystkie wydziały PW.

Szczegółowe informacje o uprawnieniach uczestników olimpiad, konkursów i turniejów można znaleźć na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia.