dr Paweł Plewka

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Szumy Barkhausena magnetycznej taśmy amorficznej w obrazie dynamiki nieliniowej

Promotor:

dr hab. inż. Jan Jacek Żebrowski

Data nadania stopnia:

19 Listopad 1999