dr Paweł Plewka

Title of dissertation / academic achievement:

Szumy Barkhausena magnetycznej taśmy amorficznej w obrazie dynamiki nieliniowej

Doctoral advisor:

dr hab. inż. Jan Jacek Żebrowski

Date of awarding the degree:

19 November 1999