dr Tomasz Drobiazg

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Impact of Cu(In,Ga)Se2 Thin Film Growth Process on the Electrical Metastabilities of Related Solar Cell

Promotor:

prof. dr hab. Małgorzata Igalson

Promotor pomocniczy:

dr inż. Paweł Zabierowski

Specjalność:

fizyka ciała stałego

Data nadania stopnia:

29 Czerwiec 2017

Recenzja dr. O. Briota

Pobierz plik (pdf, 2,69 MB)

Recenzja prof. M. Godlewskiego

Pobierz plik (pdf, 2,37 MB)

Streszczenie rozprawy

Pobierz plik (pdf, 30,45 kB)