dr Tomasz Drobiazg

Title of dissertation / academic achievement:

Impact of Cu(In,Ga)Se2 Thin Film Growth Process on the Electrical Metastabilities of Related Solar Cell

Doctoral advisor:

prof. dr hab. Małgorzata Igalson

Auxiliary doctoral advisor:

dr inż. Paweł Zabierowski

Specialty:

fizyka ciała stałego

Date of awarding the degree:

29 June 2017

Recenzja dr. O. Briota

Pobierz plik (pdf, 2.69 MB)

Recenzja prof. M. Godlewskiego

Pobierz plik (pdf, 2.37 MB)

Streszczenie rozprawy

Pobierz plik (pdf, 30.45 kB)