dr Jarosław Domański

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Numeryczne modelowanie laserowej generacji intensywnych wiązek jonów

Promotor:

prof. dr hab. Jan Badziak

Promotor pomocniczy:

dr Sławomir Jabłoński

Specjalność:

fizyka jądrowa

Data nadania stopnia:

23 Marzec 2017

Recenzja dr hab. A. Szydłowskiego

Pobierz plik (pdf, 2,75 MB)

Recenzja prof. P. Szczepańskiego

Pobierz plik (pdf, 1,40 MB)

Streszczenie rozprawy

Pobierz plik (pdf, 37,51 kB)