dr Jarosław Domański

Title of dissertation / academic achievement:

Numeryczne modelowanie laserowej generacji intensywnych wiązek jonów

Doctoral advisor:

prof. dr hab. Jan Badziak

Auxiliary doctoral advisor:

dr Sławomir Jabłoński

Specialty:

fizyka jądrowa

Date of awarding the degree:

23 March 2017

Recenzja dr hab. A. Szydłowskiego

Pobierz plik (pdf, 2.75 MB)

Recenzja prof. P. Szczepańskiego

Pobierz plik (pdf, 1.40 MB)

Streszczenie rozprawy

Pobierz plik (pdf, 37.51 kB)