dr Eugeniusz Czech

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Optymalizacja funkcji transmitancji wybranych dyfrakcyjnych elementów optycznych

Promotor:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Jaroszewicz

Data nadania stopnia:

27 Styczeń 2011