dr Eugeniusz Czech

Title of dissertation / academic achievement:

Optymalizacja funkcji transmitancji wybranych dyfrakcyjnych elementów optycznych

Doctoral advisor:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Jaroszewicz

Date of awarding the degree:

27 January 2011