dr Anna Chmiel

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Skalowanie i korelacja w dynamice społeczności internetowych

Promotor:

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

Data nadania stopnia:

22 Grudzień 2011