dr Anna Chmiel

Title of dissertation / academic achievement:

Skalowanie i korelacja w dynamice społeczności internetowych

Doctoral advisor:

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

Date of awarding the degree:

22 December 2011